Fundația Max & Marlise Schweizer

Fundația Max și Marlise Schweizer, înființată în 2020, este o încununare a activității familiei Schweizer în Sibiu și Transilvania și implicării în diverse economice și sociale ale vieții comunității locale. În același timp fundația este și un mod concret de a asigura o moștenire culturală și socială a familiei în orașul nostru.

Fundația este condusă executiv de către domnul Cristian Cismaru și doamna Alice Herlan și îl mai include ca membru în consiliul director și pe domnul Cornel Raba, toți trei originari din Sibiu.

Scopul fundației este protejarea patrimoniului transilvănean și european, atât construit cât și imaterial și promovarea, reanimarea și dezvoltarea acestuia prin activități sustenabile și creative. Aceste activități trebuie să contribuie în special la dezvoltarea regiunii și să servească astfel populației locale oferindu-i perspective pe termen lung.

  1. Achiziționarea și renovarea de clădiri vechi, istorice și reanimarea lor prin concepte și activități noi, contemporane. Dezvoltarea unor proiecte de gastronomie și hotelărie în directă legătură cu activitățile menționate mai sus. Construcția de clădiri noi sau în completarea celor existente în scopul îndeplinirii scopului general al conceptului.
  2. Programe de educație a tineretului în domeniul gastronomiei și hotelăriei. Susținerea tinerilor în profesie, carieră și studiu. Promovarea și orientarea tinerilor spre creșterea capacității de a dezvolta firme și proiecte de dezvoltare, pe cont propriu.
  3. Crearea de posibilități de muncă pentru oamenii cu dizabilități sau handicapuri sau în situații grele de viață.
  4. Susținerea sau managementul unor întreprinderi model cu produse și servicii inovative, în care sunt promovate perfecționarea profesională și conducerea responsabilă a întreprinderilor.
  5. Educarea și susținerea producătorilor regionali în domeniul producției alimentare, agriculturii și zootehniei biologice și a altor activități similare.
  6. Promovarea activităților și a serviciilor în artă și cultură, care sunt legate de abordarea noastră generală, fie parțial sau ca o extindere sau completare a acestei abordări.